Kawasaki FH680V-GS32S 1-1/8" x 3-15/16" Crankshaft